Skip to main content

ایجاد واترمارک برای تصاویر ویرچومارت


برای بسیاری از کاربران اتفاق افتاده که نیاز داشته باشند تصاویر محصولاتی که در ویرچومارت قرار میدهند به صورت اتوماتیک دارای واتر مارک شوند در این آموزش نحوه ایجاد یک واتر مارک اتوماتیک را به شما آموزش میدهیم

1.
قدم اول ایجاد یک فایل ب نام

.htaccess

در پوشه تصاویر ویرچومارت میباشد

این پوشه به صورت پیش فرض در مسیر زیر قرار دارد

/images/stories/virtuemart/product 

بعد از ایجاد کدهای زیر را در این فایل کپی و ذخیره نمایید

RewriteRule ^(resized)($|/) - [L]

RewriteEngine On

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f

RewriteRule \.(gif|jpeg|jpg|png)$ watermark.php [QSA,NC]

2.
قدم بعدی ایجاد یک فایل به نام

watermark.php

در همین پوشه و در کنار فایل

.htaccess میباشد

پس از ایجاد این فایل کدهای زیر را در آن کپی نمایید و ذخیره بفرمایید

<?php
// watermark.php
// Path the the requested file
$path $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].$_SERVER['REQUEST_URI'];
// Load the requested image
$image imagecreatefromstring(file_get_contents($path));$w imagesx($image);$h imagesy($image);
// Load the watermark image
$watermark imagecreatefrompng('watermark.png');$ww imagesx($watermark);$wh imagesy($watermark);
// Merge watermark upon the original image (centred)
imagecopy($image$watermark, (($w/2)-($ww/2)), (($h/2)-($wh/2)), 00$ww$wh);
// Send the image
header('Content-type: image/jpeg');imagejpeg($image,null,95);
exit();
?>

3.
قدم سوم ایجاد یک فایل واتر مارک میباشد که پس زمینه آن بیرنگ باشد تا بروی تصاویر محصول شما قرار گیرد .

نکته مهم : کد

 RewriteRule ^(resized)($|/) - [L]

باعث میشود که تصاویر کوچک محصولات شما واتر وارک نشوند اگر شما تمایل دارید تصاویر کوچک هم واتر مارک شوند کافیست این خط را حذف کنید .

تبریک ! به همین سادگی تصاویر شما دارای واتر مارک شدند

ایجاد واترمارک برای تصاویر ویرچومارت

| پشتیبانی | | ۱ دیدگاه برای ایجاد واترمارک برای تصاویر ویرچومارت

5 ستاره از 1 نظر

Comments (1)

دیدگاهتان را بنویسید