Skip to main content

تغییر پایه آدرس نویسنده در سایت وردپرس شما


تغییر پایه آدرس نویسنده در سایت وردپرس شما:در وردپرس مشخصات نویسنده به طور پیش فرض با استفاده از آدرس yoursite.com / نویسنده / نام در دسترس است. اما اگر شما می خواهید به جای استفاده از واژه “نویسنده” از “پروفایل” استفاده کنید چگونه باید این کار را انجام دهید؟ در این مواقع یک راه حل مفید را برای شما ارائه خواهیم داد.

1.
کد زیر را در فایل functions.php فایل خود قرار دهید ؛ در این حالت آدرس از حالت پیش فرض yoursite.com / نویسنده / نام به yoursite.com / مشخصات / نام تغییر خواهد کرد.
مشخصات را در خط ۴ جایگزین کنید.

add_action('init', 'cng_author_base');
function cng_author_base() {
    global $wp_rewrite;
    $author_slug = 'profile'; // change slug name
    $wp_rewrite->author_base = $author_slug;
}

تغییر پایه آدرس نویسنده در سایت وردپرس شما

| پشتیبانی | | ۱ دیدگاه برای تغییر پایه آدرس نویسنده در سایت وردپرس شما

5 ستاره از 1 نظر

Comments (1)

دیدگاهتان را بنویسید