Skip to main content

تعریف پیش فرض ارسال تصویر بند انگشتی


تعریف تصویر بندانگشتی پیش فرض،از آنجایی که نسخه ۲.۹ وردپرس اجازه ارسال تصویر بندانگشتی را تعریف می کند بنابراین شما می توانید پست های خود را با یک تصویر زیبا قرار دهید. اما هیچ راهی برای تعریف یک تصویر بند انگشتی به صورت پیش فرض تعریف نشده است، در این آموزش یک دستور ساده برای تعریف پیش فرض ارسال تصویر بند انگشتی به شما معرفی می کنیم.

1.
کد زیر را به فایل functions.php خود بچسبانید. فراموش نکنید که برای به روز رسانی این کد به طور پیش فرض آدرس تصویر خود را روی خط ۱۳ اعمال کنید.

add_action( 'save_post', 'wptuts_save_thumbnail' );

function wptuts_save_thumbnail( $post_id ) {

	// Get Thumbnail
	$post_thumbnail = get_post_meta( $post_id, $key = '_thumbnail_id', $single = true );

	// Verify that post is not a revision
	if ( !wp_is_post_revision( $post_id ) ) {
		// Check if Thumbnail exists
		if ( empty( $post_thumbnail ) ) {
			// Add thumbnail to post
			update_post_meta( $post_id, $meta_key = '_thumbnail_id', $meta_value = 'http://yoursite.com/your_image_url.jpg' );
		}
	}

}

تعریف پیش فرض ارسال تصویر بند انگشتی

| پشتیبانی | | ۱ دیدگاه برای تعریف پیش فرض ارسال تصویر بند انگشتی

5 ستاره از 1 نظر

Comments (1)

دیدگاهتان را بنویسید