Skip to main content

گذاشتن گراواتار (Gravatar ) به جای فاو آیکون (Faveicon)


گذاشتن گراواتار (Gravatar ) به جای فاو آیکون (Faveicon)؛ اگر می خواهید گراواتار به جای فاو آیکون نمایش داده شود و راهی برای اینکار نمی شناسید در این آموزش با ما همراه باشید.

1.
برای اینکار ابتدا کد زیر را به functions.php اضافه کنید:


function GravatarAsFavicon() {
	//We need to establish the hashed value of your email address
	$GetTheHash = md5(strtolower(trim('you@yourdomain.com')));
	echo 'http://www.gravatar.com/avatar/' . $GetTheHash . '?s=16';
}

و سپس کد های زیر را در فایل header.php اضافه کنید:گذاشتن گراواتار (Gravatar ) به جای فاو آیکون (Faveicon)

| پشتیبانی | | ۱ دیدگاه برای گذاشتن گراواتار (Gravatar ) به جای فاو آیکون (Faveicon)

5 ستاره از 1 نظر

Comments (1)

دیدگاهتان را بنویسید