Skip to main content

حذف انبوهی از نظرات با یک آدرس خاص


حذف انبوهی از نظرات با یک آدرس خاص؛زمانی ممکن است شما نظرات را بدون مطالعه کردن تایید کنید، مراقب باشید، چون ممکن است که این نظرات یا دیدگاه ها با سایت های ناخواسته ای مرتبط باشد. در این آموزش قصد داریم به شما راهی آسان برای حذف تمامی نظرات با یک آدرس خاص، را معرفی کنیم.

1.
حذف تمامی نظرات با یک آدرس خاص با استفاده از یک SQL ساده:

کد زیر منچر به حذف نظرات با آدرس اسپم از پایگاه داده وردپرس شما خواهد شد. فراموش نکنید به جای _WP از پیشوند جداول پایگاه داده خودتان استفاده کنید.
فراموش نکنید، قبل از اجرای پرس و جو از پایگاه داده خود یک پشتیبان ایجاد کنید.

DELETE from wp_comments WHERE comment_author_url LIKE "%nastyspamurl%" ;

حذف انبوهی از نظرات با یک آدرس خاص

| پشتیبانی | | ۱ دیدگاه برای حذف انبوهی از نظرات با یک آدرس خاص

5 ستاره از 1 نظر

Comments (1)

دیدگاهتان را بنویسید